EuroUTF

- informatyczna obsługa firm i instytucji - doradztwo - zamówienia publiczne - wdrożenia RIS/PACS, teleradiologia, telemedycyna - projekty unijne

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Kolorowa 26 lok 35
  20-802 Lublin
 • Tel.: 801 066 486 / 502 846 920 / 12 328 38 14 /22 270 60 65 / fax. 81 440 61 70

Oferta

 1. - typowy helpdesk,
  - obsługa teleinformatyczna jednoosobowych działalności gospodarczych,
  - obsługa programów typu MS Windows/Linux, MS Office, CRM/ERP (instalacja, konfiguracja i administracja),
  - zarządzanie komputerami w firmie (legalność oprogramowania, działania antywirusowe, licencjonowanie),
  - zarządzanie serwerami (poczta, Active Directory, www),
  - zarządzanie siecią (lokalizacje rozproszone, konfiguracja bram internetowych, bezpieczny internet),
  - doradztwo przy modernizacji i rozbudowie infrastruktury,
  - doradztwo przy wyborze oprogramowania,
  - wdrażanie oprogramowania,

  a. Przygotowanie koncepcji, projekty, wdrożenia i realizacja projektów teleinformatycznych,
  b. Opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych wdrożeń usług informatycznych, dostaw oraz robót teletechnicznych.
  c. Analizy i audyty przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (z różnych strumieni).
  d. Konsultacje w zakresie przygotowania i realizacji procedur przetargowych.
  e. Analizy i doradztwo z zakresu realizacji projektów teleinformatycznych.
  f. Doradztwo i pozyskiwanie finansowania na projekty z zakresu digitalizacji, geoinformatyki, informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  g. Analizy możliwości wykorzystania funduszy unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów wdrożeniowych technologii teleinformatycznej.
  h. Kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej dla firm i jednostek samorządu terytorialnego (projekty konkursowe oraz indywidualne / kluczowe).
  i. Studia wykonalności i biznes plany oraz przygotowanie wniosków o dofinansowanie.
  j. Pełne rozliczanie rzeczowe, finansowe projektów, przygotowanie do audytów, wsparcie i zarządzanie projektami.
  k. Wykonanie inwentaryzacji pod projekty teleinformatyczne wraz z opracowywanie metodyki wykonania inwentaryzacji.
  l. Konsultacje i wsparcie eksperckie w zakresie przygotowania i realizacji procedur przetargowych (w tym opisów przedmiotów zamówienia i SIWZ, warunków udziału, oceny ofert, wzorów umów).
  m. Realizacja i udział w procedurach przetargowych dla dostaw sprzętu teleinformatycznego, usług komputerowych oraz robót budowlanych- teletechnicznych.
  n. Budowanie i nawiązywanie relacji biznesowych pomiędzy wykonawcami
  i podwykonawcami w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przetargowej oraz realizacja przedmiotu zamówienia publicznego.
  o. Usługi teleinformatyczne i komputerowe.

  Świadczymy profesjonalną, kompleksową obsługę organizacyjną, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie oraz pozyskiwanie zamówień publicznych. Dla wykonawców współpraca z naszym zespołem to gwarancja uniknięcia merytorycznych i formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach, a w konsekwencji duża szansa na uzyskanie intratnego kontraktu. Dla zamawiających - gwarancja legalności podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a przede wszystkim pewność skutecznie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

  Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia. Przygotowujemy ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, wzór umowy. Dokonujemy wspólnie z Zamawiającym wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Monitorujemy wykonanie zamówienia do podpisania końcowego protokołu odbioru.

  Wykaz zrealizowanych postępowań przetargowych:

  1. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami
  2. "Zaprojektowanie i budowa światłowodowej infrastruktury dostępowej"
  3 "Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych”
  4. "Zaprojektowanie i dostawa z montażem tablic informacyjnych i rollbanerów; organizacja i obsługa konferencji informacyjno-inauguracyjnej wraz z konferencją prasową i branżowym panelem eksperckim; zaprojektowanie i dostawa materiałów promocyjnych na konferencję inauguracyjno – informacyjną".
  4 „Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni digitalizacji".
  5 "Zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego".
  6 „Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - realizacja projektu pt. „Lubelska Biblioteka Wirtualna” - VI części.
  7 „Świadczenie usług obsługi prawnej i wsparcia eksperckiego”.

 2. Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów dla cyfrowej radiologii. Posiadamy widze i umiejętności o oprogramowaniu do archiwizacji obrazów (PACS) oraz Zarządzania Zakładem Radiologii (RIS). Realizujemy proces ucyfrawiania medycznych zakładów radiologicznych jak i wdrażania systemów medycznych HIS. Nasze rozwiązania pozwolą Państwu zwiększyć wydajność oraz zmniejszyć koszty działalności.

  EuroUTF jest firmą wdrożeniową dostarczającą zaawansowane, autorskie usługi IT w zakresie oprogramowania informatycznego dedykowanego zakładom radiologicznym pracującym w technologii cyfrowej.  Nasza oferta, oznaczona marką IntraRIS/IntraPACS, kierowana jest do szpitali oraz przychodni poszukujących indywidualnych rozwiązań. Zintegrowany pakiet  oprogramowania IntraRIS/IntraPACS stanowi zaawansowane rozwiązanie informatyczne dla placówek służby zdrowia. Jego instalacja służy  usprawnieniu obiegu informacji w przychodni/szpitalu oraz znacząca poprawia obsługę  ważnych procesów wewnętrznych w zakładach radiologii. System zintegrowanych aplikacji IntraRIS/IntraPACS umożliwia elektroniczne przesyłanie zleceń na badania diagnostyczne oraz natychmiastowy dostęp do ich wyników w miejscu zlecenia. Rozszerzony o system IntraRIS.
  WebAccess umożliwia internetowy kontakt z dowolnym podmiotem medycznym bez względu na jego lokalizację.

 3. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem projektów o charakterze inwestycyjnym (np. dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz nieinwestycyjnym (np. finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego). Nasza usługa obejmuje identyfikację potrzeb klienta, przygotowanie wstępnej koncepcji i budżetu projektu, opracowanie biznes planu lub studium wykonalności, a także wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Na życzenie klienta zajmujemy się również doradztwem w zakresie wdrażania projektów oraz ich rozliczania.
  Zrealizowane projekty:

  1.Przygotowanie organizacyjno-techniczne projektu unijnego
  nr 08/09-WND-RPLU.04.01.00-06-003/09 pt „Nowoczesna Uczelnia” jako system e-usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego”.

  2.Realizacja organizacyjno-techniczna kluczowego projektu unijnego PK/10-WND-RPLU.04.01.00-06-001/11 pt. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego.

  3. Nadzór, kierownik projektu oraz Biura Projektu i realizacja organizacyjno-techniczna kluczowego projektu unijnego województwa lubelskiego nr. PK/10-WND-RPLU.04.01.00-06-003/11 pt. Lubelska Biblioteka Wirtualna.

Formularz kontaktowy

 _  _  _  _        ______ 
| || | || | || | ||  ____   /_  _// 
| || | || | || | || |  \\  -| ||- 
| \\_/ || | \\_/ || | [] ||  _| ||_ 
 \____//  \____//  | __//  /_____// 
 `---`   `---`  |_|`-`  `-----` 
           `-`